"The hardest thing to learn in life is which bridge to cross and which to burn."

David Russell

The Best Way to Get More Out of Your Employees

When people feel better, they perform better. In fact, a recent HBR survey of more than 19,000 people at all organizational levels revealed that meeting four basic employee needs — renewal (physical); value (emotional); focus (mental); and purpose (spiritual) — had a significant positive impact on employee engagement, retention, focus, and energy at work (not to mention the positive impact on employees’ own stress levels and life satisfaction). In turn, research shows that employers with the most engaged employees are 22% more profitable than those with the least engaged employees. For companies, this should be a no-brainer: rather than trying to squeeze more out of your employees (a losing proposition), focus on their physical, emotional, mental, and spiritual well-being. Your employees — and your company — will benefit in the long run.

SOURCE: The Power of Meeting Your Employees’ Needs by Tony Schwartz and Christine Porath

"Life is what happens to you while you’re busy making other plans."

John Lennon

"The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good."

Samuel Johnson

Tôi sẽ ngưng với lời sau, trong cuốn sách có tựa đề là “Những ngày thứ ba với Morris”. Có lẽ một số các em đã đọc cuốn này. Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết như vây. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập tung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe qua trông thật mơ hồ, nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua.

Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự tốt đẹp cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình. Sự thật không như tôi đã tưởng.Tôi xin tóm lược, trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt.

http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog/loi-chia-se-truoc-khi-ra-di-cua-mot-bac-si-bi-ung-thu-3011005.html

Albert Einstein

"When you look at yourself from a universal standpoint, something inside always reminds or informs you that there are bigger and better things to worry about."